Kutsal Kitaplar ve Sahifeler

Güneş ol, doğ!.. Perdesini kapatan utansın!..

Timoteos’a İkinci Mektup

Pavlus’tan Timoteos’a İkinci Mektup

BÖLÜM 1

2.Ti.1: 1-2 Mesih İsa’daki yaşam vaadi uyarınca Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın
elçisi atanan ben Pavlus’tan sevgili oğlum Timoteos’a selam! Baba Tanrı’dan ve
Rabbimiz Mesih İsa’dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.

Müjde’ye Bağlılık Çağrısı

2.Ti.1: 3 Durmadan, gece gündüz dualarımda seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı’ya şükrediyorum.

2.Ti.1: 4 Gözyaşlarını anımsıyor, sevinçle dolmak için seni görmeyi özlemle
bekliyorum.

2.Ti.1: 5 Sendeki içten imanı anımsıyorum. Önce büyükannen Lois’in ve annen Evniki’nin sahip olduğu imana şimdi senin de sahip olduğuna eminim.

2.Ti.1: 6 Bu nedenle, ellerimi senin üzerine koymamla Tanrı’nın sana verdiği armağanı alevlendirmen gerektiğini hatırlatıyorum.

2.Ti.1: 7 Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu
vermiştir.

2.Ti.1: 8 Bunun için Rabbimiz’e tanıklık etmekten de O’nun uğruna tutuklu bulunan
benden de utanma. Tanrı’nın gücüyle Müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs
ger.

2.Ti.1: 9-10 Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre
kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce
Mesih İsa’da bağışlanmış, şimdi de O’nun gelişiyle açığa çıkarılmıştır.
Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde
aracılığıyla ışığa çıkarmıştır.

2.Ti.1: 11 Ben Müjde’nin habercisi, elçisi ve öğretmeni atandım.

2.Ti.1: 12 Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. O’nun bana emanet ettiğini*fx* o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim.

2.Ti.1: 13 Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek alarak imanla ve Mesih İsa’da olan sevgiyle bunlara bağlı kal.

2.Ti.1: 14 Sana emanet edilen iyi öğretileri içimizde yaşayan Kutsal Ruh aracılığıyla koru.

2.Ti.1: 15 Biliyorsun, Asya İli’ndekilerin* hepsi beni terk edip gittiler. Figelos’la
Hermogenis de bunlardandır.

2.Ti.1: 16 Rab, Onisiforos’un ev halkına merhamet etsin. Çünkü o çok kez içimi
ferahlattı ve zincire vurulmuş olmamdan utanmadı.

2.Ti.1: 17 Tersine, Roma’ya geldiğinde beni gayretle arayıp buldu.

2.Ti.1: 18 O gün Rab’den merhamet bulmasını dilerim. Efes’te onun bana ne kadar hizmet ettiğini sen de çok iyi bilirsin.

BÖLÜM 2

Sıkıntıya Göğüs Ger

2.Ti.2: 1 Oğlum, Mesih İsa’da olan lütufla güçlen.

2.Ti.2: 2 Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye
yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.

2.Ti.2: 3 Mesih İsa’nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.

2.Ti.2: 4 Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz; kendisini
askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır.

2.Ti.2: 5 Bunun gibi, spor yarışmasına katılan kişi de kurallar uyarınca yarışmazsa
zafer tacını giyemez.

2.Ti.2: 6 Emek veren çiftçi üründen ilk payı alan kişi olmalıdır.

2.Ti.2: 7 Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir.

2.Ti.2: 8 Yaydığım Müjde’de açıklandığı gibi, Davut’un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’i anımsa.

2.Ti.2: 9 Bu Müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara
katlanıyorum. Ama Tanrı’nın sözü zincire vurulmuş değildir.

2.Ti.2: 10 Bunun içindir ki, seçilmişler uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlar
da sonsuz yüceliğin yanısıra Mesih İsa’da olan kurtuluşa kavuşsunlar.

2.Ti.2: 11 Şu güvenilir bir sözdür:
“O’nunla birlikte öldüysek,
O’nunla birlikte yaşayacağız.

2.Ti.2: 12 Dayanırsak,
O’nunla birlikte egemenlik süreceğiz.
O’nu inkâr edersek,
O da bizi inkâr edecek.

2.Ti.2: 13 Biz sadık kalmasak da,
O sadık kalacak.
Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz.”

Alnı Ak İşçi

2.Ti.2: 14 Bu konuları imanlılara anımsat. Dinleyenleri felakete sürüklemekten başka yararı olmayan kelime kavgaları çıkarmamaları için onları Tanrı’nın önünde uyar.

2.Ti.2: 15 Kendini Tanrı’ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir
işçi olarak sunmaya gayret et.

2.Ti.2: 16 Bayağı, boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da
ileri gidecekler.

2.Ti.2: 17 Sözleri kangren gibi yayılacak. Himeneos’la Filitos bunlardandır.

2.Ti.2: 18 Diriliş olup bitti diyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının
imanını altüst ediyorlar.

2.Ti.2: 19 Ne var ki, Tanrı’nın attığı sağlam temel, “Rab kendine ait olanları bilir”
ve “Rab’bin adını anan herkes kötülükten uzak dursun” sözleriyle mühürlenmiş
olarak duruyor.

2.Ti.2: 20 Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar bulunmaz; tahta ve toprak
kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır.

2.Ti.2: 21 Bunun gibi, kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa, onurlu amaçlara
uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur.

2.Ti.2: 22 Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab’be yakaranlarla birlikte
doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.

2.Ti.2: 23 Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu
bilirsin.

2.Ti.2: 24 Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle davranmalı,
öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır.

2.Ti.2: 25 Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar.

2.Ti.2: 26 Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak
eden İblis’in tuzağından kurtulabilirler.

BÖLÜM 3

Son Günler

2.Ti.3: 1 Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır.

2.Ti.3: 2-3 İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı,
özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar.

2.Ti.3: 4-5 Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı’dan çok eğlenceyi seven, Tanrı
yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden
uzak dur.

2.Ti.3: 6-7 Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü, çeşitli arzularla
sürüklenen, her zaman öğrenen, ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen zayıf
iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var.

2.Ti.3: 8 Yannis’le Yambris nasıl Musa’ya karşı geldilerse, bunlar da gerçeğe karşı
gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır.

2.Ti.3: 9 Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü Yannis’le Yambris örneğindeki gibi, bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir.

Timoteos’a Son Öğütler

2.Ti.3: 10-11 Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya’da, Konya’da ve Listra’da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere katlandım! Ama Rab beni hepsinden kurtardı.

2.Ti.3: 12 Mesih İsa’ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin
hepsi zulüm görecek.

2.Ti.3: 13 Ama kötüler ve sahtekârlar, aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter
olacaklar.

2.Ti.3: 14-15 Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları
kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa’ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp
kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar’ı da çocukluğundan beri biliyorsun.

2.Ti.3: 16 Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola
getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

2.Ti.3: 17 Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

BÖLÜM 4

2.Ti.4: 1-2 Tanrı’nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa’nın önünde,
O’nun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum: Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna
et, uyar, isteklendir.

2.Ti.4: 3 Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye katlanamayacaklar.
Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun
öğretmenler toplayacaklar.

2.Ti.4: 4 Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar.

2.Ti.4: 5 Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla.

2.Ti.4: 6 Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere*fx*. Benim için ayrılma zamanı geldi.

2.Ti.4: 7 Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum.

2.Ti.4: 8 Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, O’nun gelişini özlemle beklemiş olanların
hepsine verecektir.

Özel İstekler, Selamlar

2.Ti.4: 9 Yanıma tez gelmeye gayret et.

2.Ti.4: 10 Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik’e gitti. Kriskis Galatya’ya, Titus Dalmaçya’ya gitti.

2.Ti.4: 11 Yanımda yalnız Luka var. Markos’u alıp beraberinde getir, yapacağım
hizmette bana yardım eder.

2.Ti.4: 12 Tihikos’u Efes’e gönderdim.

2.Ti.4: 13 Troas’ta Karp’ın yanında bıraktığım abayı, kitapları, özellikle yazı
derilerini gelirken beraberinde getir.

2.Ti.4: 14 Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını
verecektir.

2.Ti.4: 15 Sen de ondan sakın. Çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydu.

2.Ti.4: 16 İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı, hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın.

2.Ti.4: 17 Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu
duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle
kurtuldum!

2.Ti.4: 18 Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine
ulaştıracak. Sonsuzlara dek O’na yücelik olsun! Amin.

2.Ti.4: 19 Priska, Akvila ve Onisiforos’un ev halkına selam söyle.

2.Ti.4: 20 Erastus, Korint’te kaldı. Trofimos’u da Milet’te hasta bıraktım.

2.Ti.4: 21 Kış bastırmadan gelmeye gayret et. Evvulus, Pudens, Linus, Klavdiya ve
bütün kardeşler sana selam ederler.

2.Ti.4: 22 Rab ruhunla birlikte olsun. Tanrı’nın lütfu sizlerle olsun.

DİPNOTLAR:

1:12 “O’nun bana emanet ettiğini” ya da “O’na emanet ettiğimi”.
4:6 “Kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere”: Grekçe “Ben zaten adak şarabı gibi
dökülmekteyim”.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: