Kutsal Kitaplar ve Sahifeler

Güneş ol, doğ!.. Perdesini kapatan utansın!..

Filipinliler’e Mektup

Pavlus’tan Filipinliler’e Mektup

BÖLÜM 1

Flp.1: 1 Mesih İsa’nın kulları ben Pavlus ve Timoteos’tan Filipi’deki gözetmenler ve
görevlilerle birlikte Mesih İsa’ya ait bütün kutsallara selam!

Flp.1: 2 Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

Şükran ve Dua

Flp.1: 3 Sizi hatırladıkça Tanrım’a şükrediyorum.

Flp.1: 4-5 İlk günden şimdiye dek Müjde’nin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum.

Flp.1: 6 Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek
bitireceğine güvenim var.

Flp.1: 7 Hepiniz için böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş, ister Müjde’yi savunup doğrulamakta olayım, hepiniz benimle birlikte Tanrı’nın lütfuna ortaksınız.

Flp.1: 8 Hepinizi Mesih İsa’nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır.

Flp.1: 9 Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın.

Flp.1: 10-11 Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Tanrı’nın
yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak
Mesih’in gününde saf ve kusursuz olasınız.

Müjde’nin Yayılması

Flp.1: 12 Kardeşler, şunu bilmenizi isterim: Başıma gelenler daha çok Müjde’nin
yayılmasına yaramıştır.

Flp.1: 13 Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil, herkes Mesih uğruna zincire
vurulduğumu öğrendi.

Flp.1: 14 Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşumdan ötürü Rab’be güvenerek Tanrı’nın sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar.

Flp.1: 15 Gerçi kimi Mesih’i kıskançlık ve rekabetle, kimiyse iyi niyetle duyuruyor.

Flp.1: 16 Sonuncular, Müjde’yi savunmaya atandığımı*fx* bilerek bunu sevgiyle
yapıyorlar.

Flp.1: 17 Ötekilerse Mesih’i temiz yürekle değil, bencil tutkularla duyuruyorlar.
Böylece tutukluluğumda bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar.

Flp.1: 18 Ama ne önemi var? İster art niyetle ister içtenlikle olsun, her durumda
Mesih duyurulmuş oluyor. Buna seviniyorum, sevineceğim de.

Flp.1: 19 Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih’in Ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş
getireceğini biliyorum.

Flp.1: 20 Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de Mesih’in her
zamanki gibi şimdi de bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret
gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum.

Flp.1: 21 Çünkü benim için, yaşamak Mesih’tir, ölmek kazançtır.

Flp.1: 22 Hayatta kalırsam yararlı işler yapacağım. Ama hangisini seçeceğimi
Bilemiyorum.

Flp.1: 23 İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih’le birlikte olmayı
arzuluyorum; bu çok daha iyi.

Flp.1: 24 Ama hayatta kalmam sizin için daha gereklidir.

Flp.1: 25 Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip sevinmeniz için
hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim.

Flp.1: 26 Öyle ki, tekrar yanınıza geldiğimde, Mesih İsa’da benimle daha çok
övünebilesiniz.

Flp.1: 27-28 Ancak yaşayışınız Mesih’in Müjdesi’ne layık olsun. Öyle ki, gelip sizi
görsem de gelmesem de sizinle ilgili haberleri, tek bir ruhta dimdik durduğunuzu,
Müjde’de açıklanan inanç uğruna tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi,
size karşı olanlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız
onlara bir belirtidir – kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını
gösteren bir belirti. Bu da Tanrı’nın işidir.

Flp.1: 29-30 Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih’e iman etmek değil, daha önce bende gördüğünüz ve hâlâ sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi.

BÖLÜM 2

Mesih’i Örnek Alın

Flp.2: 1-2 Böylece Mesih’ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve Ruh’la
bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede,
sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın.

Flp.2: 3 Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz
alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.

Flp.2: 4 Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.

Flp.2: 5 Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun.

Flp.2: 6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak
bir hak saymadı.

Flp.2: 7-8 Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana
bıraktı*fx*. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile
boyun eğip kendini alçalttı.

Flp.2: 9 Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı.

Flp.2: 10-11 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin
hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab
olduğunu açıkça söylesin.

Kurtuluşunuzu Etkin Kılın

Flp.2: 12 Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben
aranızdayken değil, ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu
saygı ve korkuyla etkin kılın.

Flp.2: 13 Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı’dır.

Flp.2: 14-16 Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki, yaşam sözüne sımsıkı
sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı’nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle ki, boşuna koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih’in gününde övünecek bir nedenim olsun.

Flp.2: 17 Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum.

Flp.2: 18 Aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın.

Timoteos ve Epafroditus

Flp.2: 19 Durumunuzu öğrenmek, böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timoteos’u yanınıza gönderebileceğime ilişkin Rab İsa’da umudum var.

Flp.2: 20 Timoteos gibi düşünen, durumunuzla içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok.

Flp.2: 21 Herkes kendi işini düşünüyor, Mesih İsa’nınkini değil.

Flp.2: 22 Ama Timoteos’un, değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında
hizmet eden çocuk gibi, Müjde’nin yayılması için benim yanımda hizmet ettiğini
bilirsiniz.

Flp.2: 23 Durumum belli olur olmaz onu size göndermeyi umuyorum.

Flp.2: 24 Ben de yakında geleceğim, bu konuda Rab’be güveniyorum.

Flp.2: 25 Ama muhtaç anımda bana yardım etmek üzere gönderdiğiniz elçiyi, omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım Epafroditus’u size geri yollamayı gerekli gördüm.

Flp.2: 26 Çünkü hepinizi özlüyor, hasta olduğunu öğrendiğiniz için çok üzülüyordu.

Flp.2: 27 Gerçekten de ölecek kadar hastaydı. Ama Tanrı ona acıdı; yalnız ona değil,acı üstüne acı duymayayım diye bana da acıdı.

Flp.2: 28 İşte bu nedenle, onu tekrar görüp sevinesiniz diye kendisini daha büyük bir
istekle yanınıza gönderiyorum. Böylelikle benim de kaygılarım hafifleyecek.

Flp.2: 29 Onu Rab’de tam bir sevinçle kabul edin, onun gibi kişileri onurlandırın.

Flp.2: 30 Çünkü sizin bana yapamadığınız yardımı yapmak için canını tehlikeye atarak Mesih’in işi uğruna neredeyse ölüyordu.

BÖLÜM 3

Gerçek Doğruluk

Flp.3: 1 Sonuç olarak, kardeşlerim, Rab’de sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana
usanç vermez; hem bu sizin için bir güvencedir.

Flp.3: 2 Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının; o sünnet
bağnazlarından*fx* sakının!

Flp.3: 3 Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa’yla
övünen, insansal özelliklere güvenmeyen bizleriz.

Flp.3: 4 Ben aslında bunlara da güvenebilirdim. Eğer başka biri bunlara
güvenebileceğini sanıyorsa, ben daha çok güvenebilirim.

Flp.3: 5 Sekiz günlükken sünnet oldum. İsrail soyundan, Benyamin oymağından, özbeöz İbrani’yim. Kutsal Yasa’ya* bağlılık derseniz, Ferisi’ydim*.

Flp.3: v6 Gayret derseniz, kiliseye* zulmeden biriydim. Yasa’ya dayanan doğruluk
derseniz, kusursuzdum.

Flp.3: 7 Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım.

Flp.3: 8-9 Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih’i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih’i kazanayım ve Kutsal Yasa’ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih’e iman etmekle*fx* kazanılan, iman sonucu Tanrı’dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih’te bulunayım.

Flp.3: 10-11 Ölümünde O’nunla özdeşleşerek O’nu tanımak, dirilişinin gücünü ve
acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp
ölümden dirilişe erişmek istiyorum.

Hedefe Doğru Koşalım

Flp.3: 12 Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa’nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum.

Flp.3: 13-14 Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı’nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru
koşuyorum.

Flp.3: 15 Bunun için olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Herhangi bir
konuda farklı bir düşünceniz varsa, Tanrı bunu da size açıkça gösterecek.

Flp.3: 16 Ancak, eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim.

Flp.3: 17 Kardeşler, hepiniz beni örnek alın. Size verdiğimiz örnek uyarınca
yaşayanlara dikkatle bakın.

Flp.3: 18 Size defalarca söylediğim gibi, şimdi gözyaşları içinde tekrar söylüyorum:
Birçok kişi Mesih’in çarmıhına düşman olarak yaşıyor.

Flp.3: 19 Onların sonu yıkımdır; tanrıları mideleridir. Ayıplarıyla övünür, yalnız bu
dünyayı düşünürler.

Flp.3: 20 Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i
bekliyoruz.

Flp.3: 21 O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı
bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

BÖLÜM 4

Son Öğütler

Flp.4: 1 Bu nedenle, ey sevgililer, sevincim, başımın tacı, içten özlediğim sevgili
kardeşlerim, böylece Rab’de dimdik durun.

Flp.4: 2 Evodiya’ya rica ediyorum, Sintihi’ye rica ediyorum, Rab yolunda aynı
düşüncede olun.

Flp.4: 3 Evet, gerçek yoldaşım*fx*, sana da yalvarırım, bu kadınlara yardım et. Çünkü onlar benimle, Klement’le ve adları yaşam kitabında bulunan öbür emektaşlarımla birlikte Müjde’yi yaymak için mücadele ettiler.

Flp.4: 4 Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin!

Flp.4: 5 Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab’bin gelişi yakındır*fx*.

Flp.4: 6 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak
şükranla bildirin.

Flp.4: 7 O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla
yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

Flp.4: 8 Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli,
hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

Flp.4: 9 Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne
varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.

Pavlus’un Minnettarlığı

Flp.4: 10 Bana duyduğunuz ilgiyi sonunda tazelediğiniz için Rab’de çok sevindim.
Aslında ilgi duyuyordunuz, ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı.

Flp.4: 11 Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim.

Flp.4: 12 Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister
aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın
sırrını öğrendim.

Flp.4: 13 Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Flp.4: 14 Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz.

Flp.4: 15 Siz de bilirsiniz, ey Filipililer, Müjde yayılmaya başladığında, Makedonya’dan ayrılışımdan sonra sizden başka hiçbir topluluk* karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle işbirliği yapmadı.

Flp.4: 16 Ben Selanik’teyken de, ihtiyacım olduğunda birkaç kez bana yardımda
bulundunuz.

Flp.4: 17 Armağan peşinde değilim, ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini
istiyorum.

Flp.4: 18 Benim her şeyim var, bolluk içindeyim. Epafroditus’un eliyle gönderdiğiniz armağanları alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı’nın beğenisini kazanan, O’nu hoşnut eden kurbanlardır.

Flp.4: 19 Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir
biçimde karşılayacaktır.

Flp.4: 20 Babamız Tanrı’ya sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.

Son Selamlar

Flp.4: 21 Mesih İsa’ya ait bütün kutsallara selam söyleyin. Yanımdaki kardeşler size
selam ederler.

Flp.4: 22 Bütün kutsallar, özellikle Sezar’ın* ev halkından olanlar size selam
ederler.

Flp.4: 23 Rab İsa Mesih’in lütfu ruhunuzla birlikte olsun.

DİPNOTLAR:

1:16 “Savunmaya atandığımı” ya da “Savunduğum için hapis yattığımı”.
2:7-8 “Ululuğunu bir yana bıraktı”: Grekçe “Kendini boş kıldı”.
3:2 “Sünnet bağnazları” ya da “Bedeni kesip biçenler”; sünnet gibi bedenle ilgili
dinsel törelere aşırı bağlı olanlar.
3:8-9 “Mesih’e iman etmekle” ya da “Mesih’in sadakatiyle”.
4:3 “Gerçek yoldaşım” ya da “Sadık Sizigos”.
4:5 “Rab’bin gelişi yakındır”: Grekçe “Rab yakındır”.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: