Kutsal Kitaplar ve Sahifeler

Güneş ol, doğ!.. Perdesini kapatan utansın!..

Archive for the ‘Mısır Ölüler Kitabı’ Category

Mısır Ölüler Kitabı

Posted by alfaomega230 Ekim 10, 2009

Nebqed isimli kâtip tarafından M.Ö. 1300’lerde yazılmış olan Ölüler Kitabı

Ölüler Kitabı, Antik Mısır cenazelerinde okunan metinleri içeren ve asıl adı “Günden Dışarı Gidenler” olan bir kitabın, Alman Bilimadamı Richard Lepsius tarafından 1842’de bu metinlerin bazı kısımlarını biraraya getirerek oluşturduğu kitaptır.

Bilimadamlarına göre, Antik Mısır halkı tarafından kullanılan Ölüler Kitabı, ölümden sonraki yaşamda gerekli olacak bazı talimat ve yönlendirmeleri içermekteydi. Tüm tılsım ve dualar her cenaze için her seferinde okunmaz, sosyal statü ve zenginliğe göre farklılık gösterirdi. Bazı tılsım ve dualar Tanrılara hediye sunmak amacı ile kullanılırken, bazılarıysa diğer tarafta yürüyebilmeyi veya ölümden sonraki hayatta tekrar ölmemeyi sağlayan düzenleyici yönlendirmeleri içerirdi.

Sanılanın aksine, Ölüler Kitabı ölen insanları diriltmek için değil, ölümden sonraki yaşamda ölen kişiye yol göstermek ve hayatını düzenlemek amacı ile oluşturulmuş metinlerden oluşmaktaydı. Antik Mısır’da ölümden sonraki yaşamın cenneti olarak düşünülebilecek sazlık tarlalarına ulaşmayı isteyen her Mısırlı için, ölüler kitabı onlara yol gösteren bir kaynak olarak 18. hanedanlıktan başlayarak kullanılmaya başlanmıştır.

Tılsım 125

125. tılsım ölüler kitabının en çok tanınmış tılsımlarından biri olup, özet olarak ölen kişinin Tanrı Osiris’e ve 42 yargıcı tarafından hayatında yaptıkları ile ilgili yargılanmasını içermektedir.

ölen kişinin kalbi ve iyilik oranı tanrı Osiris, tanrıça olarak bilinen İsis ve Neptis, ve yazıcı tanrı Anubis karşısında tartılır. Tanrı Osiris kararı verir ve tanrıça İsis’ in taşıdığı doğruluk tüyü ile karşılaştırılır. Tüy daha ağır gelir ise kişi Anus adı verilen canlı tarafından yenilir.Eğer tüy hafif gelir ise kişi İsis ile birlikte cennete gider.

Bazı bilimadamlarınca Tılsım 125’te bahsedilen 42 günah ve bu günahlara ait suçsuzluk açıklamalarının (Örn. Hırsızlık yapmadım, cinayet işlemedim vb.), Musevilikteki On Emir için temel oluşturduğu öne sürülmektedir.

…………………….

“Hiç kimseye kötülük etmedim.
Yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim.
Gerçek evinde alçaklık etmedim.
Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım.
Benim yüzümden kimse korku duymadı,
yoksulluk ve acı çekmedi, bahtsız olmadı. Tanrıların kötü gördükleri şeyleri hiç bir
zaman yapmadım.
Kölelere kötü muamele etmedim ve ettirmedim. Kimseyi aç bırakmadım.
Kimseye göz yaşı döktürmedim.
Kimseyi öldürmedim ve kimsenin
kahpece öldürülmesini emretmedim.
Kimseye yalan söylemedim. Hiç bir utandırıcı davranışta bulunmadım.
Zina etmedim. Yiyecekleri pahalı ve eksik satmadım. Terazinin dirhemi üzerine hiç bir
zaman elimi bastırmadım. Teraziyle tartarken hiç bir zaman hile yapmadım.
Süt çocuklarının ağızlarından sütü uzaklaştırmadım. Hayvanları çalmadım.
Tanrının kuşlarını avlamadım.
Ölmüş balığı tutmadım. Hiç bir arkın suyunu başka yöne çevirmedim.
Ben temizim, temizim, temizim…”

  • 190. babında şöyle der

“bu kitap, tanrısallaşmış ruhun, ra’ nın bağrındaki mükemmelleşmesini konu alır ve onu osiris nezninde yüceltir, amenti’ nin efendisi nezninde güçlü kılar ve tanrıların hiyerarşisinde saygıya layık kılar. bu kitap, douat’ ın esrarlı yerlerinin sırlarını açıklar, alt dünyanın sırlarına inisiye olmak için bir rehber görevi görür… bu kitabı okurken sana ve rahip kher-heb’ e yakın olanlardan başka, hiç bir insan varlığının seni görmesine izin verme… içine yıldızlı dokumalar gerilmiş bir odaya kapan. o zaman bu metinlerin, kendi için okunacağı her ölünün ruhu yaşayanlar arasında, parlak gün ışığı içinde dolaşabilecek; tanrılar arasında güçlü olacak… ve tanrılar onu yokladıktan sonra, ölüyü eşitleri olarak tanıyacaklar… gerçekte bu kitap çok gizli ve çok derin bir sırdır”

Posted in Mısır Ölüler Kitabı | Mısır Ölüler Kitabı için yorumlar kapalı

 
%d blogcu bunu beğendi: