Kutsal Kitaplar ve Sahifeler

Güneş ol, doğ!.. Perdesini kapatan utansın!..

Archive for the ‘3- İncil (Hz. İsa)’ Category

Sonun Belirtileri

Posted by alfaomega230 Ekim 14, 2010

 

Sonun belirtileri

24. Bölüm

(Markos 13:1-31; Luka 21:5-33)

İsa tapınaktan çıkıp giderken, öğrencileri, tapınağın binalarını O’na göstermek için yanına geldiler. 2İsa onlara, «Bütün bunları görüyor musunuz?» dedi. «Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!»
3İsa, Zeytin dağında otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. «Söyle bize» dediler, «bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?»
4İsa onlara şu karşılığı verdi: «Sakın kimse sizi saptırmasın! 5Birçokları, `Mesih benim’ diyerek benim adımla gelecek, birçok kişiyi saptıracaklar. 6Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. 7Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak. 8Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.
9«O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar ve öldürecekler. Benim adımdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek. 10O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. 11Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. 12Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. 13Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. 14Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir.
1516«Danyal peygamberin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman (okuyan anlasın), Yahudiye’de olanlar dağlara kaçsın. 17Damda olan, evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. 18Tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin. 19O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline! 20Dua edin ki, kaçışınız kışa ya da Sept gününe rastlamasın. 21Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacaktır. 22O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. 23Eğer o zaman biri size, `İşte Mesih burada’, ya da `İşte şurada’ derse, inanmayın. 24Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar. 25İşte size önceden söylemiş bulunuyorum.
26«Bunun için size, `İşte Mesih çölde’ derlerse gitmeyin. `Bakın, iç odalarda’ derlerse inanmayın. 27Çünkü İnsanoğlu’nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.
28«Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek.
29«O günlerin sıkıntısından hemen sonra,

`Güneş kararacak,
ay ışığını vermez olacak,
yıldızlar gökten düşecek
ve göksel güçler sarsılacak.’

30«O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. 31Kendisi, güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek ve onlar, O’nun seçtiklerini, göklerin bir ucundan öbür ucuna kadar dört yelden alıp bir araya toplayacaklar.
32«İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yapraklarını sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. 33Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapıdadır. 34Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak[bb] ortadan kalkmayacak. 35Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Bilinmeyen gün ve saat

(Mar.13:32-37; Luk.12:41-48; 17Luk.12:26-30,34-36)

36«O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez. 37Nuh’un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu’nun gelişinde de öyle olacak. 38Nuh’un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. 39Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu’nun gelişi de öyle olacak. 40O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. 41Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak.
42«Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. 43Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık durur, evinin soyulmasına fırsat vermez. 44Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu, ummadığınız bir saatte gelecektir.
45«Efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için üzerlerinde yetkili kıldığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? 46Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu! 47Size doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu tüm malının üzerinde yetkili kılacak. 4851Ama o köle kötü olur da kendi kendine, `Efendim gecikiyor’ der ve yoldaşlarını dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi, onun beklemediği bir günde, ummadığı bir saatte gelecek, onu şiddetle cezalandıracak ve ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.

Posted in 3- İncil (Hz. İsa) | Sonun Belirtileri için yorumlar kapalı

BAŞKASINI YARGILAMAYIN Kİ…

Posted by alfaomega230 Mart 18, 2010

Başkasını Yargılamayın

Mat.7: 1 “Başkasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız.

Mat.7: 2 Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız.

Mat.7: 3 Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği farketmezsin?

Mat.7: 4 Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl, ‘İzin ver, gözündeki çöpü çıkarayım’ dersin?

Mat.7: 5 Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.

Mat.7: 6 “Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler.”

bkz.(Luk.6:37-38,41-42)

Posted in 3- İncil (Hz. İsa) | BAŞKASINI YARGILAMAYIN Kİ… için yorumlar kapalı

İSA ON İKİ ELÇİSİNİ GÖREVE GÖNDERİYOR

Posted by alfaomega230 Ocak 30, 2010

MATTA, 10. BAP, 1. AYET: İSA ON İKİ ÖĞRENCİSİNİ YANINA ÇAĞIRIP ONLARA KÖTÜ RUHLAR ÜZERİNDE YETKİ VERDİ. BÖYLECE KÖTÜ RUHLARI KOVACAK, HER HASTALIĞI, HER İLLETİ İYİLEŞTİRECEKLERDİ.

MAT.10: 2-4 BU ON İKİ ELÇİNİN ADLARI ŞÖYLE: BİRİNCİSİ PETRUS ADIYLA BİLİNEN SİMUN,ONUN KARDEŞİ ANDREAS, ZEBEDİ’NİN OĞULLARI YAKUP VE YUHANNA, FİLİPUS VE BARTALMAY, TOMAS VE VERGİ GÖREVLİSİ MATTA, ALFAY OĞLU YAKUP VE TADAY,YURTSEVER* SİMUN VE İSA’YA İHANET EDEN YAHUDA İSKARİOT.

MAT.10: 5 İSA ONİKİLER’İ ŞU BUYRUKLA HALKIN ARASINA GÖNDERDİ: “ÖTEKİ ULUSLARIN ARASINA GİRMEYİN. SAMİRİYELİLER’İN KENTLERİNE DE UĞRAMAYIN.

MAT.10: 6 BUNUN YERİNE, İSRAİL HALKININ YİTİK KOYUNLARINA GİDİN.

MAT.10: 7 GİTTİĞİNİZ HER YERDE GÖKLERİN EGEMENLİĞİ’NİN YAKLAŞTIĞINI DUYURUN.

MAT.10: 8 HASTALARI İYİLEŞTİRİN, ÖLÜLERİ DİRİLTİN, CÜZAMLILARI* TEMİZ KILIN,CİNLERİ KOVUN. KARŞILIKSIZ ALDINIZ, KARŞILIKSIZ VERİN.

MAT.10: 9 KUŞAĞINIZA ALTIN, GÜMÜŞ, YA DA BAKIR PARA KOYMAYIN.

MAT.10: 10 YOLCULUK İÇİN NE TORBA, NE YEDEK MİNTAN, NE ÇARIK, NE DE DEĞNEK ALIN. ÇÜNKÜ İŞÇİ YİYECEĞİNİ HAK EDER.

MAT.10: 11 HANGİ KENT YA DA KÖYE GİRERSENİZ, ORADA SAYGIDEĞER BİRİNİ ARAYIN VE AYRILINCAYA DEK ONUNLA KALIN.

MAT.10: 12 ONUN EVİNE GİRERKEN, EVDEKİLERE ESENLİK DİLEYİN.

MAT.10: 13 EĞER EVDEKİLER BUNA LAYIKSA, DİLEDİĞİNİZ ESENLİK ÜZERLERİNDE KALSIN; LAYIK DEĞİLLERSE, SİZE GERİ DÖNSÜN.

MAT.10: 14 SİZİ KABUL ETMEZ, SÖZLERİNİZİ DİNLEMEZLERSE O EVDEN YA DA KENTTEN AYRILIRKEN, AYAKLARINIZIN TOZUNU SİLKİN.

MAT.10: 15 SİZE DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, YARGI GÜNÜ O KENTİN HALİ SODOM’LA GOMORA BÖLGESİNİN HALİNDEN BETER OLACAKTIR.”

Posted in 3- İncil (Hz. İsa) | İSA ON İKİ ELÇİSİNİ GÖREVE GÖNDERİYOR için yorumlar kapalı

 
%d blogcu bunu beğendi: