Kutsal Kitaplar ve Sahifeler

Güneş ol, doğ!.. Perdesini kapatan utansın!..

Fatiha Suresi

Posted by alfaomega230 Ekim 13, 2010

Sözlükte “açan, açılabilecek şeylerin başı, ilk açılacak yeri” anlamına gelen Fatiha, Kur’an’ın birinci suresinin adıdır. Sureye, indirilişinde, tertibinde, yazılışında ve namazda okunuşunda ilk olduğu için Fatihatü’l-Kitap (Kitabın başı); her türlü övgü Allah’a mahsustur anlamına gelen “el-hamdü lillahi” ile başladığı için el-Hamd, el-Hamdü lillah; Kur’an’ın mukaddimesi, ön sözü ve özeti mesabesinde olduğu için Ümmü’l Kur’an (Kur’an’ın anası), el-Esas (Kur’an’ın esası); yedi ayetten oluştuğu ve her fırsatta tekrar tekrar okunduğu için Seb’u’l-Mesani; namazda bölünmeden tamamı okunduğu için el-Vafiye; yine namazda sadece Fatiha okunularak yetinilebildiği için el-Kafiye’; okuyan kimse Allah’a şükür ve dua yapmış olduğu için şükür ve dua suresi; her namazda okunduğu için salat (namaz) suresi; dertlere deva olduğu için eş-Şifa; arşın hazinelerinden bir hazine olduğu için el-Kenz ismi verilmiştir. Hz. Peygamber (a.s.)‘in beyanına göre; “Fatihayı okumayanın namazı olmaz” (Müslim, Salat, 111). Fatiha, her fırsatta okunur, okuyan kimse Allah’a karşı zikir, şükür ve hamd görevlerini ifa etmiş, dua ve niyazda bulunmuş olur. Fatiha, Kur’an’ın nitelik itibariyle en büyük suresidir.

Reklamlar

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogcu bunu beğendi: