Kutsal Kitaplar ve Sahifeler

Güneş ol, doğ!.. Perdesini kapatan utansın!..

Archive for 13 Eki 2010

Fatiha Suresi

Posted by alfaomega230 Ekim 13, 2010

Sözlükte “açan, açılabilecek şeylerin başı, ilk açılacak yeri” anlamına gelen Fatiha, Kur’an’ın birinci suresinin adıdır. Sureye, indirilişinde, tertibinde, yazılışında ve namazda okunuşunda ilk olduğu için Fatihatü’l-Kitap (Kitabın başı); her türlü övgü Allah’a mahsustur anlamına gelen “el-hamdü lillahi” ile başladığı için el-Hamd, el-Hamdü lillah; Kur’an’ın mukaddimesi, ön sözü ve özeti mesabesinde olduğu için Ümmü’l Kur’an (Kur’an’ın anası), el-Esas (Kur’an’ın esası); yedi ayetten oluştuğu ve her fırsatta tekrar tekrar okunduğu için Seb’u’l-Mesani; namazda bölünmeden tamamı okunduğu için el-Vafiye; yine namazda sadece Fatiha okunularak yetinilebildiği için el-Kafiye’; okuyan kimse Allah’a şükür ve dua yapmış olduğu için şükür ve dua suresi; her namazda okunduğu için salat (namaz) suresi; dertlere deva olduğu için eş-Şifa; arşın hazinelerinden bir hazine olduğu için el-Kenz ismi verilmiştir. Hz. Peygamber (a.s.)‘in beyanına göre; “Fatihayı okumayanın namazı olmaz” (Müslim, Salat, 111). Fatiha, her fırsatta okunur, okuyan kimse Allah’a karşı zikir, şükür ve hamd görevlerini ifa etmiş, dua ve niyazda bulunmuş olur. Fatiha, Kur’an’ın nitelik itibariyle en büyük suresidir.

Reklamlar

Posted in Genel | Fatiha Suresi için yorumlar kapalı

RAB, HEZEKİEL’İ ÇAĞIRIYOR

Posted by alfaomega230 Ekim 13, 2010

BÖLÜM 2

Hez.2: 1 Bana, “Ey insanoğlu, ayağa kalk, seninle konuşacağım” dedi.

Hez.2: 2 O benimle konuşur konuşmaz Ruh içime girdi, beni ayaklarımınüzerinde durdurdu; benimle konuşanı duydum.

Hez.2: 3 Bana, “Ey insanoğlu, seni İsrail halkına, bana başkaldıran o asi ulusa gönderiyorum” dedi, “Onlar ve ataları bugüne kadar bana karşı geldiler.

Hez.2: 4 Bu halk dikbaşlı ve inatçıdır. Seni onlara gönderiyorum.Onlara, ‘Egemen RAB şöyle diyor diyeceksin.

Hez.2: 5 Bu asi halk seni ister dinlesin, ister dinlemesin, yine dearalarında bir peygamber olduğunu bilecektir.

Hez.2: 6 Sen, ey insanoğlu, onlardan ve sözlerinden korkma! Çevrendeçalılar, dikenler olsa, akrepler arasında yaşasan bile korkma. Asi bir halk olsalar bile, onların söyleyeceklerinden korkma, onlar yüzünden yılgınlığa düşme.

Hez.2: 7 Seni ister dinlesinler, ister dinlemesinler, onlara sözlerimi söyleyeceksin. Çünkü onlar asi bir halktır.

Hez.2: 8 Sen, ey insanoğlu, sana söyleyeceğimi dinle! Bu başkaldıranhalk gibi asi olma! Ağzını aç, sana vereceğimi ye!”

Hez.2: 9 Baktım, bana doğru uzanmış bir el gördüm; içinde tomar halinde bir kitap vardı.

Hez.2: 10 Tomarı önümde açtı, her iki yanı da yazılıydı. Oradaağıtlar, iniltiler, figanlar yazılıydı.

BÖLÜM 3

Hez.3: 1 Bana, “Ey insanoğlu, sana verileni ye. Bu tomarı yediktensonra git, İsrail halkına seslen” dedi.

Hez.3: 2 Böylece ağzımı açtım, yemem için tomarı bana verdi.

Hez.3: 3 Bana, “Ey insanoğlu, sana verdiğim tomarı ye, mideni onunladoldur” dedi. Bunun üzerine tomarı yedim. Bal gibi tatlı geldi bana.

Hez.3: 4 Sonra şöyle dedi: “Ey insanoğlu, İsrail halkına git, onlarasözlerimi ilet.

Hez.3: 5 Çünkü seni konuşması anlaşılmaz, dili zor bir halka değil,İsrail halkına gönderiyorum.

 Hez.3: 6 Evet, seni konuşması anlaşılmaz, dili zor, dediklerini anlamadığın halklara göndermiyorum. Onlara gönderseydim, seni dinlerlerdi.

Hez.3: 7 İsrail halkı seni dinlemek istemeyecektir, çünkü o benidinlemek istemiyor. Bütün İsrail halkı dikbaşlı ve inatçıdır.

Hez.3: 8 Seni onlar kadar inatçı yapacağım, senin alnını onlarınkikadar katılaştıracağım.

Hez.3: 9 Alnını çakmak taşından daha sert bir kaya gibi yapacağım.Her ne kadar asi bir halksalar da onlardan korkma, yılma.”

Hez.3: 10 Bana, “Ey insanoğlu, iyice dinle ve sana söyleyeceklerimiyüreğine yerleştir” dedi,

Hez.3: 11 “Şimdi sürgünde yaşayan halkına git ve seni ister dinlesinler, ister dinlemesinler, onlara, ‘Egemen RAB şöyle diyor de.”

Hez.3: 12 Sonra Ruh beni kaldırdı ve arkamda, “RAB’bin görkeminekendi yerinde övgüler olsun!” diye büyük bir gürleme duydum.

Hez.3: 13 Canlı yaratıkların birbirine çarpan kanatlarının çıkardığısesi, yanlarındaki tekerleklerin gürültüsünü, büyük bir gürlemeduydum.

Hez.3: 14 Ruh beni kaldırıp götürdü. RAB’bin güçlü eli üzerimdeolduğu halde, üzüntüyle, öfkeyle gittim.

Hez.3: 15 Kevar Irmağı kıyısındaki Tel-Abib’de yaşayan sürgünlerin yanına geldim. Orada, yaşadıkları yerde onların arasında şaşkınlık içinde yedi gün kaldım.

Posted in 1- Tevrat (Hz. Musa), 5 - Hz. Hezekiel | RAB, HEZEKİEL’İ ÇAĞIRIYOR için yorumlar kapalı

 
%d blogcu bunu beğendi: